نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بزرگ شدن بیضه
اینکه یکی از بیضه ها بزرگتر از دیگری باشد کاملا طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد.
کد: ۲۱۰۵۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


باید در مورد هرگونه تغییری در اندازه بیضه‌ ها مانند رشد بیضه یا کوچک شدن آن نگران بود.
کد: ۱۱۷۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲