نی نی بان

برچسب ها
برچسب: قدرت ایمنی نوزاد
آغشته کردن نوزادان سزارینی با ترشحات واژن مادرشان برخی از باکتری‌های مفیدی که نوزادان در هنگام عبور از کانال زایمان کسب می‌کنند را به آنها بازمی‌گرداند.
کد: ۱۲۶۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳