نی نی بان

برچسب ها
برچسب: روش جدید در سزارین
آغشته کردن نوزادان سزارینی با ترشحات واژن مادرشان برخی از باکتری‌های مفیدی که نوزادان در هنگام عبور از کانال زایمان کسب می‌کنند را به آنها بازمی‌گرداند.
کد: ۱۲۶۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳