نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بقایای سقط جنین
برای دفع کامل بقایای بارداری چه کاری انجام بدهم؟
کد: ۲۱۷۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


آیا رابطه داشتن باعث دفع بقایای بارداری میشود؟
کد: ۲۱۶۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


من در هفته 7 بارداری سقط داشتم و بقایا کامل دفع نشده است.
کد: ۲۱۴۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


دو هفته پیش بدلیل ضریان قلب نداشتن جنین با مصرف شیاف سقط داشتم هفته گذشته که سونو دادم 21میلیمتر باقیمانده داشت آیا دفع میشه؟
کد: ۱۴۷۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


پنج هفته ام بود متوجه شدم باردارم و با قرص سقط کردم، بقایاش مونده. سه هفته می گذره که خونریزی افتادم می خوام ببینم طبیعیه یا نه؟
کد: ۱۳۰۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷