برچسب جستجو

برچسب:

حسودی کردن
  • با افراد حسود چگونه برخورد کنیم؟

    وقتی افراد حسود را می‌بینیم که به زندگی و کار ما حسادت می‌کنند، باید بدانیم که در مسیر رشد قرار گرفته‌ایم.

    کد خبر: ۲۳۴۴۸۱ تاریخ انتشار:
  • روانشناسی حسادت کودکان، واکنشی طبیعی است؟

    روانپزشکان معتقدند والدین باید حسادت کودک را به عنوان احساسی طبیعی کنترل کنند زیرا اگر کودک خودش را با کوچولوهای اطراف…

    کد خبر: ۴۱۲۲۹ تاریخ انتشار:
۱