برچسب جستجو

برچسب:

ختنه کردن نوزاد
  • بهترین روش ختنه نوزاد، کدام است؟

    پزشک بعد از سه ماهگی با روش جراحی ختنه را انجام می دهد. ختنه، یک روش جراحی نسبتا رایج است که پوست ختنه کودک برداشته…

    کد خبر: ۱۳۶۷۵۸ تاریخ انتشار:
  • ختنه کردن نوزاد پسر، الزامی است؟

    اگر فرزندتان را ختنه کردید، مراقبت های پیگیرانه که برای آلت نیاز است را انجام بدهید.

    کد خبر: ۱۱۳۷۴۸ تاریخ انتشار:
۱