برچسب جستجو

برچسب:

سونوگرافی پستان
 • نمونه برداری از توده پستان

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که نمونه برداری از توده پستان چگونه انجام میشود؟

  کد خبر: ۲۲۹۷۸۴ تاریخ انتشار:
 • تفاوت های ماموگرافی و سونوگرافی

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که تفاوت های ماموگرافی و سونوگرافی در چیست؟

  کد خبر: ۲۳۰۶۹۱ تاریخ انتشار:
 • چرا با وجود ماموگرافی به سونوگرافی نیاز است؟

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چرا با وجود ماموگرافی به سونوگرافی نیاز است؟

  کد خبر: ۲۳۰۶۸۹ تاریخ انتشار:
 • موارد استفاده از سونوگرافی پستان

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که موارد استفاده از سونوگرافی پستان چیست؟

  کد خبر: ۲۳۰۶۸۲ تاریخ انتشار:
 • دلایل نیاز به سونوگرافی پستان

  در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چرا با وجود ماموگرافی به سونوگرافی پستان نیز احتیاج است؟

  کد خبر: ۲۳۰۶۸۱ تاریخ انتشار:
 • ماموگرافی چگونه انجام میشود؟

  ماموگرافی یک نوع خاص از تصویربرداری است که از اشعه ایکس با کم دز برای بررسی پستان ها استفاده می شود ; به منظور تشخیص…

  کد خبر: ۱۵۵۸۵۹ تاریخ انتشار:
۱