برچسب جستجو

برچسب:

عفونت روده بزرگ
  • بیماری فیستول

    این بیماری روی سطح پوست اطراف ناحیه مقعد به وجود آمده و به طور معمول یک طرف آن به روده بزرگ راه دارد.

    کد خبر: ۲۲۸۰۰۲ تاریخ انتشار:
۱