برچسب جستجو

برچسب:

محمد حسن خسروی فارسانی
  • لیزر در زمان شیردهی، مجاز است؟

    چند هفته پس از زایمان، بسیاری از زنان ممکن است به این موضوع فکر کنند که آیا لیزر در زمان شیردهی مجاز است یا نه؟ این…

    کد خبر: ۱۲۱۰۱۶ تاریخ انتشار:
۱