کنترل تب نوزاد، چه اقدامی لازم است؟

هنگام تب نوزاد چه اقداماتی لازم است؟
 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: وقتی نوزاد تب کند و شب بود ویا دسترسی به دکتر نبود چگونه تب را کنترل کنیم؟
 
 پاسخ دکتر مرتضی عبدالهی، متخصص اطفال:
مادر عزیز تب در کودکان اغلب علت ویروسی ساده دارد ولی گاهی نشانه عفونت‌های شدید است، بهتر است حتما پزشک خانوادگی با امکان تماس تلفنی داشته باشید تا در صورت لزوم از او مشاوره بگیرید.