اگر قصد سفر رامبد جوان و نگار جواهریان به کانادا برای تولد فرزندشان در جایی غیر خاک ایران باشد، نظر شما چیست؟
کار درستی نیست و خلاف علاقمندی به ایران است
تصمیم شخصی است و کسی نباید برای دیگران تکلیف مشخص کند