واکسن یک سالگی + علائم واکسن یک سالگی نوزاد / نی‌نی‌بان

واکسن یک سالگی + علائم واکسن یک سالگی نوزاد / نی‌نی‌بان

به احتمال زیاد کودک یک ساله‌ی شما در این سن، پاسخ دادن به درخواست‌های ساده را شروع می‌کند، سرش را به نشانه‌ی نه تکان داده و برای خداحافظی نیز دست تکان می‌دهد. سایر نقاط عطف رشد کودکان در این سن، رفتار خجالتی با غریبه‌ها، بازی دالی دالی و کپی کردن حرکات شما را شامل می‌شود. با کلیک کردن روی این مقاله می‌توانید با همه چیز درباره‌ی واکسن یک سالگی کودک خود آشنا شوید.