دکتر مریم زارع، متخصص زنان و زایمان یزد

دکتر مریم زارع، یکی از متخصصان زنان و زایمان یزد است که می توانید برای معاینات خود به وی مراجعه کنید.

نی نی بان: دکتر مریم زارع، یکی از متخصصان زنان و زایمان یزد است که می توانید برای معاینات خود به وی مراجعه کنید.
آدرس: میدان ابوذر، خیابان ۱۵ خرداد
تلفن: ۳۸۲۷۹۳۳۹
اگر با دکتر زارع، تجربه بارداری و زایمان داشته اید، می توانید تجربه هایتان را با بقیه همشهریانتان به اشتراک بگذارید. نی نی بان از هر نظر و تجربه ای استقبال می کند.
لیست متخصصین زنان و زایمان یزد را مشاهده کنید.