همسر دوم پیمان قاسم خانی مکانیک شد!/ عکس

میترا ابراهیمی، همسر پیمان قاسم خانی با انتسار تصویری عجیب از انجام دادن کارهای مکانیکی دنبال کنندگان اش را حسابی غافلگیر کرده است.

عکس/ همسر روانشناس پیمان قاسم خانی ناگهان مکانیک شد!

به نقل از وقت صبح: میترا ابراهیمی، همسر پیمان قاسم خانی با انتسار تصویری عجیب از انجام دادن کارهای مکانیکی دنبال کنندگان اش را حسابی غافلگیر کرده است.

عکس/ همسر روانشناس پیمان قاسم خانی ناگهان مکانیک شد!

چند سال قبل بود که بهاره رهنما و پیمان قاسم خانی رسما اعلام کردند که جدا شده اند و به فاصله دو سال از این ماجرا هر دو خبر از ازدواج مجدد خود دادند.

عکس/ همسر روانشناس پیمان قاسم خانی ناگهان مکانیک شد!

پیمان قاسم خانی اعلام کرد که با میترا ابراهیمی ازدواج کرده است که در حوزه روانشناسی مشغول به فعالیت است. او اکنون تصویری منتشر کرده که حکایت از آن دارد که دست هایش به خاطر کار مکانیکی سیاه شده است. میترا ابراهیمی در حاشیه این تصویر نوشته است: یک روانشناس زحمتکش هستم.

عکس/ همسر روانشناس پیمان قاسم خانی ناگهان مکانیک شد!

منبع: وقت صبح