نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تفسیر آزمایش خون
در تمام مقالات مربوط به بارداری بارها گفته ایم تا زمانی که شما آزمایش خون برای بارداریتان انجام ندهید حاملگی شما تایید نمی شود.
کد: ۲۲۲۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶


لطفاً آزمایش خون رو برام تفسیر کنید، ۲۰ روز از موعد پریودم گذشته.
کد: ۲۱۹۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


این مطلب، اجزای آزمایش خون و معنی حروف انگلیسی آن را شرح می دهد.
کد: ۲۱۰۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


لطفا آزمایش خون را تفسیر کنید.
کد: ۱۹۸۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱