نی نی بان

برچسب ها
برچسب: ناامید
یک کودک دو ساله هنوز نیاموخته چگونه جلوی خوشحالی را بگیرد و چه وقت تلاشهایش به حساب نیامده اند، او کم تلاش می کند.
کد: ۱۷۵۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸