نی نی بان

برچسب ها
برچسب: قرص اورژانسی
من تنبلی تخمدان دارم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص لونژیل مصرف کردم و یک ماه است که پریود نشدم.
کد: ۲۱۷۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم و دو بار پریود شدم.
کد: ۲۱۷۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم و خونریزی دارم.
کد: ۲۱۷۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص اورژانسی مصرف کردم آیا خطر بارداری وجود دارد؟
کد: ۲۱۷۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من قرص لونژیل مصرف کردم و پریودم تاخیر دارد.
کد: ۲۱۷۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من با نامزدم رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


آیا مصرف قرص اورژانسی با استرومارین تداخل دارد؟
کد: ۲۱۷۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من رابطه داشتم و بعد از آن قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


من در زمان تخمک گذاری رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من بعد از مصرف قرص اورژانسی پریود شدم.
کد: ۲۱۷۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


من رابطه داشتم و 7 عدد قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


من رابطه داشتم و قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


من رابطه داشتم و قرص اورژانسی را با تاخیر مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


من رابطه داشتم و فقط یک بار پریود شدم.
کد: ۲۱۷۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


من با نامزدم رابطه داشتم و دو عدد قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


من رابطه داشتم و بعد از آن قرص اورژانسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


من رابطه بدون دخول داشتم و با تاخیر قرص تنسی مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


من با همسرم رابطه داشتم و قرص اورژانسی زیاد مصرف کردم.
کد: ۲۱۷۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱