نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تیروئید پرکار در بارداری
اختلال عملکرد تیروئید می تواند در طول یا بعد از بارداری در زنانی که مشکل تیروئید نداشتند شروع شود.
کد: ۲۱۳۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


هورمون های تیروئید برای تکامل جنین در سه ماهه اول بارداری بسیار ضروری هستند.
کد: ۲۱۱۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


جنین برای رشد در ماه‌های اول به هورمون‌های تیروئید مادر وابستگی شدید دارد.
کد: ۲۱۰۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


تیروئید در بارداری یکی از بیماری های شایع این دوره به حساب می آید.
کد: ۲۰۸۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


در زمان بارداری اولین چکاپ را انجام دادم.
کد: ۲۰۱۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰