نی نی بان

برچسب ها
برچسب: درمان پروستات مردان
سیلندر و پمپ برای ایجاد خلا کمک می کند تا آلت تناسلی آقا به حالت نازک در آید.
کد: ۲۲۷۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

یکی از مهمترین اعضا بدن مردان، پروستات است. پروستات غده کوچکی است به اندازه گردو که در زیر مثانه قرار دارد.
کد: ۲۱۵۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱

برخی ژن‌ها در شروع و پیشرفت سرطان نقش دارند. این ژن‌ها انکوژن نامیده می‌ شوند و یکی از این انکوژن‌ ها MYC نام دارد.
کد: ۲۱۴۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

هنگامی که مردان به سن ۲۵ سالگی می رسند، پروستات شروع به رشد می کند.
کد: ۲۰۵۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

پروستات غده ای به بزرگی یک گردوست که با افزایش سن حضور خود را به مردان یادآوری می کند.
کد: ۲۰۱۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱