نی نی بان

برچسب ها
برچسب: روز سیزدهم پریود
روز یازده سیکلم اندازه فولیکولم ۱۳ بود که دکتر دوباره برام آمپول سینال اف تجویز کردن.
کد: ۲۲۷۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


دکترم برام دو آزمایش نوشته که باید یکیشو روز ۲۳ پریودی بدم و یکیشو ماه بعدش در روز سیزدهم پریود ی.
کد: ۲۲۱۱۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


عمل آی وی اف میخواهم انجام بدهم و آزمایش پروژسترون انجام دادم.
کد: ۲۰۵۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹