نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایش خون تفسیر
اگه کسی جواب این آزمایش رو میدونه بهم بگه چون کمی نگرانم.
کد: ۲۲۱۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


نتیجه آزمایشمو میخواستم. در صورت نیاز به مصرف قرص، چه قرصی استفاده کنم؟
کد: ۲۱۹۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


دو نوع تست یا آزمایش بارداری داریم. یک نوع تست نمونه برداری از ادرار و نوع دیگر آن آزمایش خون است.
کد: ۲۱۸۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


این مطلب، اجزای آزمایش خون و معنی حروف انگلیسی آن را شرح می دهد.
کد: ۲۱۰۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


لطفا آزمایش خون را تفسیر کنید.
کد: ۱۹۸۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱