نی نی بان

برچسب ها
برچسب: مشکل کلیه جنین
من آزمایش غربالگری انجام دادم و کلیه جنین دیده نشده است.
کد: ۲۱۶۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


سونوگرافی انجام دادم و جنین مشکل کلیه دارد.
کد: ۲۱۱۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰