نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اتاق معاینه
با قطع قاعدگی و تهوع صبحگاهی اکثر خانم ها به حاملگی مشکوک شده و برای تشخیص به پزشک متخصص زنان و مامائی مراجعه نمایند.
کد: ۱۵۶۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

کودکان اغلب از این می‌ترسند که والدین آنها را در اتاق معاینه تنها بگذارند.
کد: ۱۰۵۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

به عنوان یک پزشک از یک سری کارهای والدین در مطب، ناراحت می شوم که به تعدادی از آنها اشاره می کنم.
کد: ۵۴۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳