نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خونریزی های غیر طبیعی رحم
خونریزی‌‌های غیر طبیعی رحمی‌ از شکایت‌‌های عمده بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان است.
کد: ۲۱۳۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲