نی نی بان

برچسب ها
برچسب: خونریزی طولانی رحم
در نزدیکی دوران یائسگی هستم، در آخرین پریودیم خونریزیم بسیار زیاد بود.
کد: ۲۲۳۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

خونریزی‌‌های غیر طبیعی رحمی‌ از شکایت‌‌های عمده بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های زنان است.
کد: ۲۱۳۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲