نی نی بان

برچسب ها
برچسب: عفونت بخیه سزارین
برش و عفونت های رحمی بعد از سزارین نسبتاً شایع است. در حالی که به طور کلی سزارین ایمن است.
کد: ۲۲۷۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


زایمان طبیعی به گفته پزشکان متخصص بهترین روش زایمان است، البته اگر مراقبتهای بعد از آن به خوبی انجام شود.
کد: ۲۲۰۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


چون سزارین در گروه جراحی های بزرگ شکمی است، احتمال عفونی شدن محل برش و بخیه‌ها همیشه وجود دارد.
کد: ۲۱۷۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


من سزارین شدم و بخیه هایم قرمز شده است.
کد: ۲۱۷۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


همانند زایمان طبیعی بعد از انجام سزارین نیز خونریزی خواهید داشت که نهایتا تا 6 هفته به طول می انجامد.
کد: ۲۱۳۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


یکی از مهمترین عوارض زایمان سزارین بروز علائم عفونت بخیه سزارین است.
کد: ۲۱۳۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸


9 روزه سزارین کردم و قسمتی از بخیه هام رو دکتر باز گذاشته برای تخلیه عفونت. مشکلی نداره؟
کد: ۱۲۱۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸