نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تحریک تخمدان با لیزر
در برخی مواقع سندروم تحریک بیش از حد تخمدان بدون هیچ عامل پیش زمینه ای رخ می دهد.
کد: ۲۱۶۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶