نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نحوه انجام سونوهیستروگرافی
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که اهمیت انجام سونوهیستروگرافی در زمان اقدام به بارداری چیست؟
کد: ۲۱۶۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳