نی نی بان

برچسب ها
برچسب: علائم بیماری اندومتریوز
آندومتریوز در لغت به معنای وجود غدد آندومتریال و استرومای رحم در بیرون از آندومتر و عضله رحم است.
کد: ۲۱۷۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵