نی نی بان

برچسب ها
برچسب: روش افزایش تمرکز
اگر زمانی که وظیفه ای که بر عهده کودکان قرار می گیرد، سرگرم کننده نباشد، به سرعت خسته می شوند و تمرکز خود را از دست می دهند.
کد: ۲۱۷۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱