نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایشگاه تهران لب
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که انجام آزمایش غربالگری دوم در چه صورتی ضرورت دارد؟
کد: ۲۱۸۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آزمایش هورمون برای چه موقع باید انجام شود؟
کد: ۲۱۸۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه آزمایشاتی قبل از بارداری باید بدیم؟
کد: ۲۱۸۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آزمایش ژنتیک قبل بارداری برای چه افرادی واجب است؟
کد: ۲۱۸۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آزمایش‌های تشخیص ناباروری چیست و چه موقع باید انجام شود؟
کد: ۲۱۸۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷