نی نی بان

برچسب ها
برچسب: اختلال وسواس فکری
شاید با شنیدن نام ویروس کرونا، دچار اضطراب بیماری شوید، شاید هم وسواس شدیدی نسبت به آن دارید. در این صورت این مطلب به شما کمک می کند.
کد: ۲۱۸۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶