نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایش های مربوط به زنان
غربالگری (ماموگرافی) در سنین ۴۰ تا ۴۹ سال با کاهش ۲۵ درصدی مرگ ناشی از سرطان پستان در طول ۱۰ سال اول مرتبط است.
کد: ۲۲۳۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹


انجام آزمایش های پستان، روشی بی خطر، کارآمد، بدون نیاز به جراحی و روش های دشوار و حافظ سلامتی شماست.
کد: ۲۱۹۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰