نی نی بان

برچسب ها
برچسب: آزمایشگاه نورا
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که چه روشی برای غربالگری جنین پیشنهاد می کنید؟
کد: ۲۲۰۸۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که غربالگری در چه سرطان هایی مرسوم است؟
کد: ۲۲۰۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که آیا روشهای غیرتهاجمی معتبری برای غربالگری سرطان روده وجود دارد؟
کد: ۲۲۰۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که تست انکوتیپ چیست و امکان بررسی چه چیزهایی را می دهد؟
کد: ۲۲۰۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که برای چه کسانی انجام تست HPV ضرورت دارد؟
کد: ۲۲۰۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲