نی نی بان

برچسب ها
برچسب: دکتر رضا گرامی
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که الاستوگرافی چیست و چه کاربردهای دارد؟
کد: ۲۲۷۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که نقش هیستروسونوگرافی و سونوگرافی سه بعدی در تشخیص ناباروری خانم‌ها چیست؟
کد: ۲۲۷۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که خطرات انجام آمنیوسنتز در بارداری چیست؟
کد: ۲۲۷۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که کدام گروه از مادران باردار کاندید انجام آمنیوسنتز هستند؟
کد: ۲۲۷۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که ضرورت انجام سونوگرافی کالر داپلر شریانهای رحمی در غربالگری اول و دوم چیست؟
کد: ۲۲۷۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹