نی نی بان

برچسب ها
برچسب: بای پس معده چیه
نقش عمل بای پس معده در درمان چاقی، بر کسی پوشیده نیست. در این جراحی قسمتی از معده برداشته می‌شود و به این ترتیب وزن خیلی سریع پایین می‌آید. نام علمی اسلیو معده یا گاسترکتومی است و در نی‌نی‌بان می‌خواهیم آن را بررسی کنیم.
کد: ۲۲۸۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸