نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تزریق ژل لب فانتزی
برای تزریق ژل لب مدل فانتزی باید نزد دکتری بروید که قبلا این مدل را ایجاد کرده باشد. برای این منظور پزشک زیبایی باید بداند که چه فیلر ژلی را کجای لب بزند که لب حالت پر و فانتزی شود.
کد: ۲۲۹۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷