نی نی بان

برچسب ها
برچسب: چایی پوست پرتقال
چای پوست پرتقال حاوی پکتین است، پکتین با اسیدهای صفراوی در کبد ترکیب می‌شود و کلسترول را کاهش می‌دهد.
کد: ۲۳۲۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹