نی نی بان

برچسب ها
برچسب: سریال خارجی
به لباس های شخصیت های یک فیلم یا سریال نباید صرفاً از جنبه ی زیبایی نگاه کرد. این لباس ها می توانند یک از بخش های اساسی داستان باشند یا مکمل داستان یا شخصیت، چه با رنگ، ویژگی ها یا سبک خود.
کد: ۲۳۲۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰