نی نی بان

برچسب ها
برچسب: تست شخصیت
تست شخصیت ؛ کفشی که انتخاب می کنید نقاط ضعف و قوت تان را آشکار می کند!
کد: ۲۳۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

اگر شما هم فکر می کنید که چهره زیبایی ندارید و با ظاهر خود همیشه درگیر هستید این مطلب را از دست ندهید. پدیده خودزشت پنداری یا انگاری پدیده است که فرد از نظر ظاهری فکر می کند که زشت است و قیافه معقولی ندارند.
کد: ۲۳۲۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰