نی نی بان

برچسب ها
برچسب: کالری سوزی روزانه بدن
اگر کنجکاو هستید که بدانید در روز چند کالری می‌سوزانید، می‌توانید تعادل انرژی خود را محاسبه کنید و با به دست آوردن این عدد، بفهمید که هر روز چقدر باید غذا بخورید. به شما کمک می‌کنیم تا متوجه شوید کالری سوزی کارهای روزانه چقدر است.
کد: ۲۳۳۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲