نی نی بان

برچسب ها
برچسب: باوری غلط درباره ناباروری زنان
تنبلی تخمدان گرچه به معنای عدم تخمک گذاری ماهانه و منظم است که می تواند در مواردی منجر به ناباروری نیز بشود ، اما درمان آن ساده است.
کد: ۲۳۳۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰