نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته سی و نهم بارداری
زمانی که سی‌ و نه هفته باردار هستید، بدن شما برای اولین وعده غذایی کودک آماده‌ سازی نهایی را انجام می‌دهد.
کد: ۲۱۵۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


جنین در هفته ۳۹ بارداری, به اندازه ی یک هندوانه ی کوچک است.
کد: ۱۵۶۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷


می شه توصیه های کلی و مفید برای ماه آخر بارداری بگید.
کد: ۱۰۶۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷


درست است این سی و نه هفته هم شما مادر بوده اید اما فقط یک هفته دیگر باقی مانده تا یک مادر واقعی شوید.
کد: ۴۴۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲