نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته 35 بارداری
در هفته 35 بارداری می توانم یک سفر 5 ساعته بروم؟
کد: ۶۴۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


هفته 35 بارداری ام و باید سزارین کنم. خونریزی بعد از زایمان چند روز طول می کشد و چه کارهایی باید انجم دهم؟
کد: ۶۳۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


با اینکه در معرض زایمان زودرس هستم و از ۳۵ هفتگی، دهانه رحمم یک سانتیمتر باز و انقباضات رحمی شروع شده، با همسرم نزدیکی داشتم
کد: ۶۳۳۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


افزایش وزن شما کم بوده و احتمالا به دلیل ویارهای شدید تغذیه مناسبی نداشتید. در این هفته های آخر کار زیادی نمی شود انجام داد.
کد: ۶۲۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


چند شب است که وقتی می خوابم هر یک ساعت از خواب بیدار می شوم و صبح احساس می کنم شب اصلا نخوابیده ام.
کد: ۶۱۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶


رحم شما جای گرم و نرمی است، اما فضا برای شیطنتهای او کمی تنگ است به همین دلیل این روزها بیشتر از همیشه لگد می خورید. چه می شود کرد دلش می خواهد یک جای بزرگ برای شیرجه زدن و غلت زدن داشته باشد.
کد: ۴۴۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲