نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته سی و پنج بارداری
آیا تزریق فنوباربیتال اثر بدی روی جنین میگذارد؟
کد: ۲۰۷۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


من در هفته 35 بارداری هستم و جفتم سر راهی است.
کد: ۲۰۶۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹


رحم شما جای گرم و نرمی است، اما فضا برای شیطنتهای او کمی تنگ است به همین دلیل این روزها بیشتر از همیشه لگد می خورید. چه می شود کرد دلش می خواهد یک جای بزرگ برای شیرجه زدن و غلت زدن داشته باشد.
کد: ۴۴۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲