نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته بیست و پنج بارداری
در اینجا به تحولاتی که طی هفته بیست و پنجم بارداری برای تان رخ می دهد می پردازیم.
کد: ۱۴۴۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


شما قهرمان و نقش اول این دوره از زندگی تان هستید. این هفته ها که تمام شد، این هفته هم تمام می شود. بهتر است روی روزهای باقی مانده تمرکز کنید.
کد: ۴۳۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲