نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته بیست و سوم بارداری
ماه ششم بارداری جنین درون رحم همچنان در حال تغییر و تکامل است. سرعت رشد او در این ماه بیشتر از ماه های قبل است.
کد: ۲۰۲۶۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


در این جا به تحولاتی که طی هفته بیست و سوم بارداری برای تان رخ می دهد می پردازیم.
کد: ۱۴۴۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


هفته بیست و سوم بارداری هستم جفت در وضعیت قدامی تحتانی ودارای گرید 2 میباشد.
کد: ۶۲۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


چیزی نمانده شش ماهتان تمام شود. همه روزها و هفته های سخت و پر استرس را پشت سر گذاشته اید .
کد: ۴۳۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲