نی نی بان

برچسب ها
برچسب: هفته هفده بارداری
هفته هفده بارداری هستم یک مقدار از پستان هایم ترشح خارج شد.
کد: ۱۹۸۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


سمت راست زیر شکمم اون قسمت که دست میزنم شبیه به روده هست درد میکند.
کد: ۱۹۷۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵


در این‌جا به تحولاتی می پردازیم که طی هفته هفدهم بارداری برای تان رخ می دهد.
کد: ۱۴۰۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


از این هفته می توانید اعلام وجودش را به خوبی حس کنید. جنین شروع می کند به لگد زدنهای ناگهانی. البته قدرت پایش خیلی هم زیاد نیست.
کد: ۴۳۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲