نی نی بان

برچسب ها
برچسب: شش سالگی کودک
کودکانی که با مسایل جنسی و همچنین مراقبت های بهداشتی از دوران قبل و یا بعد از بلوغ آگاهی پیدا کنند در برابر آسیب ها مقاوم تر خواهند بود.
کد: ۲۰۷۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


رسیدگی به سلامت هوش بچه‌ها در دو سال اول زندگی بسیار مهم است به طوری‌که بهداشت جهانی دو سال اول عمر را شاه‌کلید سلامت روانی و رشد مغزی کودکان می‌داند.
کد: ۷۲۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


تلاش کنید تا بتوانید تعادلی را میان این که فرزندتان بزرگ شده ولی همچنان یک کودک محسوب می‌شود، پیدا کنید. به او اختیارات بیشتری برای انتخاب کردن بدهید، اجازه دهید لباس‌هایی را که دوست دارد بپوشد اما به او متذکر شوید که هنوز به اندازه کافی برای کنترل کارهایش بزرگ نشده است و همچنان در حال یادگیری است.
کد: ۴۳۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۴