نی نی بان

برچسب ها
برچسب: نظرسنجی
اسم گذاری روی فرزند می تواند روندی استرس زا، دوست داشتنی، طولانی، یا لحظه ای باشد. اسم مناسب را ممکن است ماه ها قبل از بارداری پیدا کرده باشید یا تا لحظه امضای اسناد منتظر بمانید.
کد: ۱۴۵۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴


حدود 77 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «موافقم، نقش والدین بسیار بالاست.» را انتخاب کردند.
کد: ۱۴۴۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


در زندگی زن و شوهرها گاه موقعیت‌هایی ایجاد می‌شود که می‌تواند تعادلی را که پس از سال‌ها به دست آمده، برهم زده و زندگی را به سوی عدم تقارن سوق دهد؛ تولد فرزند یکی از این تغییرات است.
کد: ۱۴۳۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


حدود 62 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «15 سال» را انتخاب کردند.
کد: ۱۴۲۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


حدود 36 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «3 فرزند» را انتخاب کردند.
کد: ۱۴۲۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


حدود 90 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «شخصا با اون صحبت می‌کنید و ضمن متوجه کردنش به خطایی که انجام داده، از او می‌خواهید آن را به صاحبش برگرداند.» را انتخاب کردند.
کد: ۱۴۰۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵


حدود 78 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «دختر» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۹۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


حدود 59 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «گیاهی» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۸۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


حدود 59 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بله» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۷۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹


حدود 80 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «6 ماه بعد» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۳۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


حدود 65 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «اطلاعی ندارم» را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۲۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


حدود 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «وقتی خودش بگوید سیر شده » را انتخاب کردند.
کد: ۱۳۱۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


حدود 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، هیچ موردی از والدین را سراغ نداشتند که قبل از بارداری به کلاس های آموزشی رفته باشند.
کد: ۱۳۰۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸


حدود 75 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «غیرعلمی است» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۹۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


حدود 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بله» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۸۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷


حدود 70 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، با بازی به صورت محدود کودکان موافق بودند.
کد: ۱۲۷۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳


حدود 95 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «خیر» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۶۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


حدود 90 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، گزینه «بعد از تاخیر پریود» را انتخاب کردند.
کد: ۱۲۵۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵


حدود 85 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، امتیاز زیر 12 را برای سیستم آموزشی کشور در راستای تربیت فرزندان انتخاب کردند.
کد: ۱۲۴۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


حدود 50 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته پیش نی‌نی‌بان، فامیلی پدر را ترجیح می دادند.
کد: ۱۲۴۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸