نی نی بان

برچسب ها
برچسب: گریه های نوزاد
پسر پنج ماهه ام از یک ماه پیش شب ها با مالیدن چشم ها و بینی اش از خواب می پرد و گریه شدید می کند.
کد: ۹۱۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰


تب نوزادان زیر ۳ ماه و به خصوص زیر ۱ماه یک اورژانس بوده و با احتمال زیاد نیاز به ارجاع فوری و بستری دارد.
کد: ۹۰۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


کودکان امانت هایی ارزشمند و آسمانی هستند که به دست ما سپرده شده اند.
کد: ۹۰۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


بیشتر شب ها برای دفع گاز روده به خودش می پیچه و یکم گریه می کنه.
کد: ۹۰۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹


دختر ۷۳ روزه ای دارم که از یکی دو هفته بعد از تولد همش به خودش می پیچه.
کد: ۸۹۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲


دختر دو ماهه ام چند وقت است هنگام ادرار و مدفوع بسیار بی قرار است و گریه می کند.
کد: ۸۹۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


دختر دو ماهه ای دارم که کولیک داره.
کد: ۸۸۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


نوزادان از بدو تولد و اولین ساعت های حیات در حال یادگرفتن زبان هستند
کد: ۸۷۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱


نوزاد 47 روزم تمام روز رو گریه می کنه.
کد: ۸۶۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


نوزادم زیاد گریه می کند و بسیار عصبی شده ام و طاقت گریه هایش را ندارم.
کد: ۸۶۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


پسرم دو ماه و نیمشه. بعضی از روزها که بالا میاره پنیری هستش یا این که خود شیر رو بالا میاره.
کد: ۸۶۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


نوزاد من دوماه و پانزده روزشه خیلی گریه می کنه و شیر را بالا میاره و گوشاشم درد می کنه، چکار باید کرد؟
کد: ۸۵۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹


نوزاد دو ماهه ای دارم که گریه اش کم است و بیشتر روز خواب است.
کد: ۸۵۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


نوزادم سه ماهه هست وقتی شیر می خورد مدام گریه می کند،
کد: ۸۴۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


پسر 8 ماهه من بیش فعال است. چیکار کنم درست بشه. دیگه خسته شدم.
کد: ۸۲۹۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


پسر 15 روزه ام همش گریه می کنه و می خواد زیر سینه مادرش باشه.
کد: ۸۲۹۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


پسر دو ساله ام خیلی عصبی شده و با جیغ و داد خواسته هاشو مطرح می کنه.
کد: ۸۱۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


چطور پستانک رو از فرزند 7 ماهه ام بگیرم؟
کد: ۸۱۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸


شب تا صبح هر یک ساعت یک بار بیدار می شه و یه خورده شیر می خوره و می خوابه.
کد: ۸۱۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


گاهی نوزاد با اینکه مشکلی در زمینه غذا ، پوشک و یا درد ندارد ولی باز هم به گریه کردن ادامه می دهد که در اینجا می شود گفت نوزاد نیاز به خالی کردن خودش دارد.
کد: ۸۱۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶